Kanserde Güncel Gelişmeler:
Gastrointestinal Sistem Onkoloji Sempozyumu
21-23 Mart 2019 Dalaman

Onkolojik Klinik Araştırmalar Derneği (ONKAD) bünyesinde, Dalamanda, 21-23 Mart 2019 tarihinde Kanserde Güncel Gelişmeler: Gastrointestinal Sistem Onkoloji Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.


Bilginin ikiye katlanma süresinin yaklaşık iki yıl olduğu düşünülen bir dönemde tüm onkolojide olduğu gibi gastrointestinal kanserler ve tedavilerinde de baş döndürücü gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelerin günlük pratiğe yansıması ve dolayısıyla hastaların yarasına dokunması disiplinler arasında benzer dilin konuşulması ve işbirliği ile mümkündür.


Özofagus, mide, pankreas, hepatobiliyer, kolorektal, anal kanal kanserleri, gastrointestinal stromal tümörler ve gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler ile bu hastaların beslenme ve bakımlarıyla ilgili son bilimsel gelişmelerin multidisipliner bir yaklaşımla gözden geçirileceği sempozyum başarı ile gerçekleştirilmiştir.